Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2014
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
13.05.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου στο Νομό Κοζάνης.
2. Θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων Ν. 4512/2014.
3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.