Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 2013
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
04.03.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων για τη Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (σύνολο δεδομένων 1TB). Άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων
  2. Συζήτηση σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου που ξεκινά την άνοιξη για το σύνολο του Νομού Κοζάνης.
  3. Κοπή πίτας.
  4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
Σημ: Τα δεδομένα αποκτήθηκαν με την συνδρομή των συναδέλφων του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1056/19.2.2014

Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A'
Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210- 3375314
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346
ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΟΛ 1056/2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ’, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2. Δεδομένης της πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), αναστέλλεται η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης

Πηγή : http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18231