Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Επαγγελματικά Δικαιώματα Α.Τ.Μ.

Η νομολογία που καλύπτει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Α.Τ.Μ. καλύπτεται στα ακόλουθα έγγραφα:
  1. Ν4663-1930
  2. ΒΔ769-1972
  3. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ - ΔΤΕ/β/34285/735 - 24_09_2010
  4. Γνωμοδότηση ΝΣΚ-451-20_12_2010
  5. Απόφαση 4917/2012  του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ανάλυση των παραπάνω υπάρχει αναρτημένη στο blog του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τμήματος Καστοριάς

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ.4-4-11

Πολύ σημαντικές διευκρινίσεις του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ.4-4-11 "όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους" (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/4-4-11) (pdf)

πηγή

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, τεσσάρων (4) Τοπογράφων Μηχανικών  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και ενός Τοπογράφου Μηχανικού
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης εδώ

και τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας εδώ

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Καταβολή εισφορών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για το Α' εξάμηνο του 2013


Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε στις 05-06-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη), σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

Το Δ.Σ.
Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας