Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό Τοπογράφων Μηχανικών στις επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου της ΔΚ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας που έγινε την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 8:00 μ.μ. διεξήχθη κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών ενστάσεων του κτηματολογίου. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε είκοσι (20).
Σύμφωνα με την κλήρωση σχηματίζονται οι ακόλουθοι πίνακες (αλφαβητικά)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 92852
 2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΜ ΤΕΕ 108965
 3. ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 49155
 4. ΖΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 123450
 5. ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 101461
 6. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 118946
 7. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 1116567
 8. ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 76072
 9. ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΜ ΤΕΕ 30745
 10. ΠΤΩΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 72423
 11. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 53179
 12. ΤΟΨΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 95761
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ ΤΕΕ  106045
 2. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  101454
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  95505 
 4. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ ΤΕΕ  73342
 5. ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  66694
 6. ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  52661
 7. ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  118959
 8. ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  92295 
Οι παραπάνω πίνακες θα διαβιβασθούν στον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

Καλή επιτυχία στο έργο των συναδέλφων.

Ενημέρωση - Κλήρωση επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου


Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο mail του συλλόγου (psdatm.dytikis.makedonias@gmail.com) έως την Παρασκευή 22-11-2013 στις 7:00 μμ.

Θα διεξαχθεί κλήρωση για τον σχηματισμό των πινάκων (τακτικών – αναπληρωματικών μελών) την Παρασκευή 22-11-2013 στις 8:00 μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3) στην οποία καλείστε να παρευρεθείτε.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων Κτηματολογίου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του θέματος, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. επιτροπή ενστάσεων.
Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως μέλος και έναν ΑΤΜ, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας, υποδεικνυόμενο από τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο σύλλογος  πρέπει να ορίσει δώδεκα (12) μέλη ως τακτικά στις επιτροπές ενστάσεων και ισάριθμα αναπληρωματικά.
Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η αμοιβή των μελών της, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην συνημμένη υπ' αριθμ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., όπως ισχύει. Επίσης, επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τις αρμοδιότητες των επιτροπών ενστάσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία θα θεωρούσατε χρήσιμη για την συγκρότηση των Επιτροπών. Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να αποστείλετε την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις επιτροπές ενστάσεων έως τις 22-11-2013 με email στο psdatm.dytikis.makedonias@gmail.com.
Σε περίπτωση που θα κατατεθούν άνω των δώδεκα (12) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, θα διενεργηθεί κλήρωση για τα τακτικά μέλη και στην περίπτωση άνω των εικοσιτεσσάρων (24) θα διενεργηθεί κλήρωση τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη.

Παρακαλείσθε για την ενημέρωση συναδέλφων που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες του Συλλόγου.

Παράλληλα καλείσθε σε έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 8:00μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3) με θέμα συζήτησης τις ανωτέρω επιτροπές.

Συνημμένα   

Για το Σύλλογο


Ο πρόεδρος ,

Τζίτζικας Γεώργιος

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 24/11/2013 ΟΙ ΑΤΜ υποψήφιοι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΟΥΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ / ΤΔΜ 24.11.2013

Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στηρίζουν Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο στο ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
Γνωστοποιούνται οι συνάδελφοι που κατέρχοναι ως υποψήφιοι

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Ζαρογιάννης Σπυρίδων του Χρήστου
Κοταρίδης Σάββας του Ιωάννη
Τζίτζικας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Τσίπης Ευάγγελος του Βασιλείου
Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αντωνιάδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Δαλάκης Νικόλαος του Θωμά
Μηχαϊλίδης Δημήτριος του Κυριάκου
Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μπίρος Ιωάννης του Στεφάνου

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο :
Μπατσέλας Θωμάς του Παναγιώτη
Φίλιος Φίλιππος του Αστερίου

"ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Ασπράγκαθος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Λιάκος Βασίλειος του Δημητρίου
Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καβελίδης Συμεών του Παναγιώτη
Μιχαήλ Αναστάσιος του Πέτρου

"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Φλέσσα Βασιλική-Βασιλεία του Ευαγγέλου


Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε σχέση με την ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στις 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για το Δ.Δ. Κοζάνης. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης διόρθωσης/ ένστασης είναι έως τις 15 Νοεμβρίου (με την παράταση), ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού έως τις 26 Δεκεμβρίου. Κατά την ανάρτηση, ο κάθε ιδιοκτήτης έλαβε ταχυδρομικώς ένα φάκελο με τα στοιχεία των ακινήτων (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα) που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα συντάσσεται αίτηση διόρθωσης ή ένσταση. Μετά τη διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων θα αναμορφωθούν τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες και θα πραγματοποιηθούν οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου.
 Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών είναι διαδικασία σαφώς πιο δύσκολη από την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης στη φάση της ανάρτησης. Επομένως είναι σκόπιμο να γίνει σχολαστικός έλεγχος των αποσπασμάτων χάρτη και λοιπών στοιχείων στη φάση της ανάρτησης γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία του κάθε πολίτη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του.
Η συμπλήρωση της ένστασης είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με προσοχή και καλό είναι να γίνεται με την επιστημονική υποστήριξη Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Νομικών.
Σημαντικά θέματα που μπορούν να εξεταστούν με τη συμβολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών είναι:
1.   Χωρικές Μεταβολές  (Διαφορές στο εμβαδόν, στο σχήμα, στα όρια και στη θέση του γεωτεμαχίου). Ενώ οι πρώτες τρεις περιπτώσεις (διαφορές στο εμβαδόν, στο σχήμα και στα όρια του γεωτεμαχίου) μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν από τον ιδιοκτήτη η τέταρτη περίπτωση μπορεί να αναγνωριστεί μόνο με τη συμβολή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού δηλάδή στο που αντιστοιχούν οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο έδαφος με σκοπό να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ πραγματικής κατάστασης και ανάρτησης.
2.    Διεκδίκηση κυριότητας από τη Διεύθυνση Δασών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τις ιδιοκτησίες στις οποίες προκρίθηκε κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα ή στο σύνολό τους βάση του Δασικού τους Χαρακτήρα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα αποδείξουν την κυριότητά τους πάνω στο ακίνητο. Η συγκέντρωση παλαιών τίτλων ιδιοκτησίας ακόμη και αν φτάνει μέχρι το έτος 1945 δεν τεκμηριώνει τον χαρακτήρα της έκτασης και δεν αντικρούει το δασικό χαρακτήρα ο οποίος αποδεικνύεται μόνο με μελέτη φωτοερμηνείας. Με την μελέτη αυτή, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός παρατηρώντας στερεοσκοπικά το ακίνητο μπορεί να  διαπιστώσει την ανθρωπογενή παρέμβαση κατά τα έτη 1945 έως 1960 και μπορεί να αναγνωρίσει το ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, το ύψος των κτισμάτων και της βλάστησης αλλά και του είδους αυτής (π.χ. μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, μαντρότοιχων, ξερολιθιάς, βαθμίδων, η ύπαρξη μόνιμων καλλιεργειών όπως αμυγδαλιές, καρυδιές, αμπέλια κ.λπ.). Η αποδεικτική ισχύς των αεροφωτογραφιών είναι μεγάλη διότι αποτελούν Δημόσια Έγγραφα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήψης.
Ακόμη και αν κάποιος πολίτης έχει ήδη υποβάλλει την ένστασή του χωρίς να συμπεριλάβει τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία  μπορεί να τα υποβάλλει συμπληρωματικά μέχρι την έναρξη εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.
Για το Δ.Σ.Ο πρόεδρος ,
Τζίτζικας Γεώργιος