Λογισμικό
  • Coord_gr 3Δ και 2Δ Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων στα Ελληνικά data. Έκδοση 1.6.
  • Qgis Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) ανοιχτού κώδικα
  • Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (HEC-RAS) Λογισμικό μοντελοποίησης υδραυλικής ροής ποταμών-χειμάρρων.
  • Gimp Δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας γραφικών τύπου raster
  • LibreOffice Eλεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας ανοικτού κώδικα
  • Opticks Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τηλεπισκόπηση (Remote Sensing)
  • Monteverdi  Λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) που χρησιμοποιεί την ελεύθερη βιβλιοθήκη Orfeo toolbox