Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Κοιν.: Δήμους Π.Ε. Κοζάνης/ ΤΕΕ ΤΔΜ

Λόγω της σύγχυσης και της παραπληροφόρησης που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες της Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ σχετικά με τη σύνταξη δηλώσεων για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

1. Αρμόδια για την Κτηματογράφηση της Π.Ε. Κοζάνης είναι αποκλειστικά η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ». Η παροχή πληροφοριών και η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πραγματοποιείται σε 5 γραφεία Κτηματογράφησης (ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) για τα οποία παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω. Τα γραφεία κτηματογράφησης είναι αρμόδια για τον έλεγχο και παραλαβή των δηλώσεων. Κανένας άλλος και καμία εταιρεία δεν εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

2. Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι μια σοβαρή και σημαντική διαδικασία και συμβουλεύουμε τους πολίτες αν επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρμόδιους επιστήμονες όπως ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κλπ. Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά σύμφωνα με δημοσιεύματα πως σε περιοχές που το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ βρίσκεται σε φάση ανάρτησης χιλιάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα τους είτε επειδή αυτά δεν δηλώθηκαν είτε δεν δηλώθηκαν σωστά.

3. ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ πως το πάγιο τέλος κτηματογράφησης είναι 35€ για δικαιώματα σε κύριους χώρους και 20€ για δικαιώματα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) το οποίο πληρώνεται μόνον σε ΤΡΑΠΕΖΑ ή στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μετά την υποβολή της δήλωσης στο ΕΠΙΣΗΜΟ γραφείο Κτηματογράφησης και την έκδοση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ.

4. Επισημαίνουμε ότι , αν και δεν είναι υποχρεωτική η επισύναψη ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, αποτελεί μια σοβαρή μελέτη ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ η οποία εξασφαλίζει με επιστημονικό τρόπο το σχήμα, τη θέση και το εμβαδό του ακινήτου. Αντιθέτως, ο απλός γεωγραφικός εντοπισμός ( σκαρίφημα, GPS χειρός - κινητό, αναγνώριση από αεροφωτογραφία) δεν κατοχυρώνει τα παραπάνω με απόλυτο τρόπο.

Κατά συνέπεια, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ενέργειες που προκαλούν σύγχυση των πολιτών, όπως η συμπλήρωση δηλώσεων μέσα σε δημοτικά καταστήματα Τοπικών Κοινοτήτων από εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών και γνωστοποιούμε ότι ο Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση των πολιτών.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Γραφείο Κτηματογράφησης
Διεύθυνση
Όροφος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ωράριο λειτουργίας
για το κοινό
Μαργαρίτη Δήμτσα 19, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, δίπλα από τη Διαγνωστική Κοζάνης
-
24610-41934
Δευτέρα έως Παρασκευή:
8.00 - 16:00

Τετάρτη:
8.00 - 20:00
Γουμέρας 29,
Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα,
από υδραγωγείο προς Μποδοσάκειο (μετά τη Μαγνητική
-
24630-24667
Κων.Κάρπου 21 (πρώην ΙΚΑ), Τ.Κ. 50500 Σέρβια
-
24640-23899
Βιοτεχνικό Πάρκο Σιάτιστας (ΒΙΟ.ΠΑ), 50300 Σιάτιστα
1ος Οροφος
24650-22671
Πρώην Δημαρχείο Τσοτυλίου,
Τ.Κ. 50002 Τσοτύλι
Ισόγειο
24680-32891

* Το γραφείο της Κοζάνης εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς που συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή κτηματογράφησης.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Κοζάνη, 14/7/2014

Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2014
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
13.05.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου στο Νομό Κοζάνης.
2. Θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων Ν. 4512/2014.
3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών (Ν 4254/2014 -Πολυνομοσχέδιο)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος  και  Τοπογράφου»,  αντικαθίσταται  ως  εξής:
Άρθρο   1
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 2
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Αρχιτέκτονα − Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών   προσόντων.
Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου − Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου − Τοπογράφου Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού – Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της  7ης  Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 4
1.      Οι διπλωματούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού.
2.       Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος επεκτείνονται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς της προηγουμένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα της επόμενης παραγράφου.
3.        Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) Ειδικότητες μηχανικών με  ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών  δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.
4.        Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5.      Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωμοδότησης. και περαιτέρω προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.
6.      Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.»
Η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την παρούσα υποπαράγραφο με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 4663/1930, όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015


Μία κωδικοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014:

- Το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2014 θα έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την σύσταση της επιτροπής (της οποίας η σύσταση προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4663/1930 όπως τροποποιείται από την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014)

- Το αργότερο μέχρι 7 Αυγούστου 2014 θα πρέπει το ΤΕΕ να έχει καταθέσει την γνωμοδότησή του στην επιτροπή

- Το αργότερο μέχρι 7 Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να έχει υποβληθεί η εισήγηση της επιτροπής στους αρμόδιους υπουργούς

- Το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα (που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4663/1930 όπως τροποποιείται από την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014)

- Ο τροποποιημένος νόμος 4663/1930 τίθεται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.


Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

ΔΟΚΚ/Β Έγγραφο οικ.2137/16-1-2014 "Σχετικά με τα τοπογραφικά διαγράμματα για έγκριση δόμησης σε οικισμούς"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Ε. Τσαρτίνογλου
Τηλέφωνο : 210-6980333
FAX : 210-6918088
e-mail : e.tsartinoglou@prv.ypeka.gr

Προς: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
∆ΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
3ο χλµ Ε.Ο. Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης
Κοιν.: 1) ∆/νση Τοπογραφικών Εφαρµογών Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2) ∆ήµος Κοµοτηνής Υ∆ΟΜ
∆ιοικητήριο 69100 Κοµοτηνή

Αθήνα, 16 / 1 / 2014 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2137 Σχετ.: 61416/13 

Θέµα : Σχετικά µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα για έγκριση δόµησης σε οικισµούς Σχετ. : Το υπ’αριθµ. 2230/3599/24-10-2013 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:

∆εδοµένου ότι το άρθρο 14 του ν.4067/2012 (79 Α΄), µε το οποίο καθορίζεται η θέση του υπό ανέγερση κτιρίου στο οικόπεδο, έχει εφαρµογή και στην περίπτωση των οικισµών χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο λαµβάνοντας υπ’όψη τα όµορα οικόπεδα µε τα υφιστάµενα κτίσµατά τους, σας γνωρίζουµε ότι για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης σε οικόπεδο εντός οικισµού χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο θα πρέπει να αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα οι όµορες ιδιοκτησίες µε τα κτίσµατά τους. 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓ.   ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 2013
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
04.03.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων για τη Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (σύνολο δεδομένων 1TB). Άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων
  2. Συζήτηση σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου που ξεκινά την άνοιξη για το σύνολο του Νομού Κοζάνης.
  3. Κοπή πίτας.
  4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
Σημ: Τα δεδομένα αποκτήθηκαν με την συνδρομή των συναδέλφων του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1056/19.2.2014

Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A'
Πληροφορίες:
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210- 3375314
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας: 18346
ΜΟΣΧΑΤΟ

ΠΟΛ 1056/2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ’, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2. Δεδομένης της πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), αναστέλλεται η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. Θεοχάρης

Πηγή : http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18231

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση μηχανικού-αρχιτέκτονα; 
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης.
Οι νέοι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚ Β/9.10.12) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

2. Ποιοι υποβάλουν Δήλωση Μηχανικών; 
Κάθε Φυσικό Πρόσωπο – Επιτηδευματίας που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο επί της συμβατικής αμοιβής:
-για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων
-για διεύθυνση εκτέλεσης έργου,
-για μελέτη, επίβλεψη τοπογραφικών έργων
-για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών
-για ενέργεια πραγματογνωμοσύνης κτλ
 
3. Μπορούν τα Ν.Π. να υποβάλλουν δήλωση μηχανικών; 
Όχι, μόνο τα Φυσικά Πρόσωπα εφόσον αυτά είναι και επιτηδευματίες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση μηχανικών.
4. Μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση μηχανικών ηλεκτρονικά; 
Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. (www.gsis.gr)
=> Δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων => Ενέργειες => Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί

5. Πόσες αρχικές δηλώσεις μπορώ να υποβάλλω την ίδια μέρα; 
Ένας μηχανικός μπορεί υποβάλλει όσες αρχικές δηλώσεις επιθυμεί την ίδια ημέρα. Η διαδικασία είναι η εξής:
Εφαρμογές taxisnet => Εφαρμογή παρακρατουμένων φόρων => Επεξεργασία δηλώσεων => Υποβολή.

6. Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου μηχανικών; 
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν υπάρχει δηλαδή τακτή ημερομηνία καθώς η συγκεκριμένη δήλωση αφορά προκαταβλητέο φόρο.
7. Πως υπολογίζεται το ποσό του προκαταβλητέου φόρου; 
Το ποσό του προκαταβλητέου φόρου υπολογίζεται ως εξής:
-σε 4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων, για διεύθυνση εκτέλεσης έργου, για μελέτη, επίβλεψη τοπογραφικών έργων
-σε 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κλπ για τα έργα αυτά
  8. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής μιας δήλωσης φόρου μηχανικών που υποβάλλεται σήμερα; 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταληκτική ημερομηνία (που θα αναγράφει και η Ταυτότητα Οφειλής) είναι την ίδια μέρα.
Άρα:
-οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που κάνουν χρήση του web banking θα έχουν περιθώριο να πληρώσουν εμπρόθεσμα μέχρι την ώρα της ίδιας ημέρας που η τράπεζα τους μεταφέρει ποσά (διαφέρει αναλόγως της τράπεζας).
-οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που θα πληρώσουν μέσω πιστωτικού ιδρύματος έχουν περιθώριο για την εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι το κλείσιμο του ταμείου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σάββατο-Κυριακή και αργίες η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
9. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (που αναγράφεται στην Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου στη παρακράτηση.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
 10. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet; 
Ναι, είτε με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω taxisnet, είτε με κατάθεση τροποποιητικής σε Δ.Ο.Υ.
Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που επηρεάζουν το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
Α) Η τροποποιητική δήλωση αυξάνει το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση
Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται κανονικά μέσω taxisnet. Με την οριστικοποίηση της υποβολής η Ταυτότητας Οφειλής που θα εκδοθεί θα βεβαιώνει τη διαφορά του φόρου μεταξύ αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
Έστω ότι με την αρχική δήλωση του μηχανικού καταχωρήθηκαν:
Συμβατική αμοιβή μηχανικού-αρχιτέκτονως για μελέτη
500 ευρώ
Προκαταβλητέος φόρος στην αμοιβή για μελέτη (10%)
50 ευρώ

Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στο ΑΦΜ του μηχανικού-αρχιτέκτονα η οφειλή των 50 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητας Οφειλής για 50 ευρώ.
Αν ο μηχανικός-αρχιτέκτονας έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα εξής ποσά:
Συμβατική αμοιβή μηχανικού-αρχιτέκτονως για μελέτη
5.000 ευρώ
Προκαταβλητέος φόρος στην αμοιβή για μελέτη (10%)
500 ευρώ

ΤΟΤΕ: υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τα παραπάνω ποσά (συμβατική αμοιβή 5.000 ευρώ και φόρος 500 ευρώ) και με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητας Οφειλής για 450 ευρώ (50-500) και ο φόρος των 450 ευρώ θα βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του μηχανικού
Β) Η τροποποιητική δήλωση μειώνει (έως και μηδενίζει) το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση.
Αυτή η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω taxisnet. Θα πρέπει να την υποβάλλετε στη Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμής της. Άρα η μη πληρωμή της δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής). 
11. Εφόσον οριστικοποιήσω τη δήλωση τι θα προσκομίσω στην Πολεοδομία; 
Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην αρχική σελίδα υποβολής θα εμφανιστεί η επιλογή «Προβολή-Βεβαίωση». Από αυτήν την επιλογή εκτυπώνεται η δήλωση και η βεβαίωση ΦΕΜ
12. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; 
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.

Πηγή: http://www.taxheaven...s/view/id/17034