Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό Τοπογράφων Μηχανικών στις επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου της ΔΚ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας που έγινε την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 8:00 μ.μ. διεξήχθη κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών ενστάσεων του κτηματολογίου. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε είκοσι (20).
Σύμφωνα με την κλήρωση σχηματίζονται οι ακόλουθοι πίνακες (αλφαβητικά)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 92852
 2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΜ ΤΕΕ 108965
 3. ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 49155
 4. ΖΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 123450
 5. ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 101461
 6. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 118946
 7. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 1116567
 8. ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 76072
 9. ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΜ ΤΕΕ 30745
 10. ΠΤΩΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 72423
 11. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 53179
 12. ΤΟΨΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 95761
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ ΤΕΕ  106045
 2. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  101454
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  95505 
 4. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ ΤΕΕ  73342
 5. ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  66694
 6. ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  52661
 7. ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  118959
 8. ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  92295 
Οι παραπάνω πίνακες θα διαβιβασθούν στον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

Καλή επιτυχία στο έργο των συναδέλφων.

Ενημέρωση - Κλήρωση επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου


Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στο mail του συλλόγου (psdatm.dytikis.makedonias@gmail.com) έως την Παρασκευή 22-11-2013 στις 7:00 μμ.

Θα διεξαχθεί κλήρωση για τον σχηματισμό των πινάκων (τακτικών – αναπληρωματικών μελών) την Παρασκευή 22-11-2013 στις 8:00 μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3) στην οποία καλείστε να παρευρεθείτε.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων Κτηματολογίου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του θέματος, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. επιτροπή ενστάσεων.
Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως μέλος και έναν ΑΤΜ, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας, υποδεικνυόμενο από τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο σύλλογος  πρέπει να ορίσει δώδεκα (12) μέλη ως τακτικά στις επιτροπές ενστάσεων και ισάριθμα αναπληρωματικά.
Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η αμοιβή των μελών της, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην συνημμένη υπ' αριθμ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., όπως ισχύει. Επίσης, επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τις αρμοδιότητες των επιτροπών ενστάσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία θα θεωρούσατε χρήσιμη για την συγκρότηση των Επιτροπών. Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να αποστείλετε την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις επιτροπές ενστάσεων έως τις 22-11-2013 με email στο psdatm.dytikis.makedonias@gmail.com.
Σε περίπτωση που θα κατατεθούν άνω των δώδεκα (12) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, θα διενεργηθεί κλήρωση για τα τακτικά μέλη και στην περίπτωση άνω των εικοσιτεσσάρων (24) θα διενεργηθεί κλήρωση τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη.

Παρακαλείσθε για την ενημέρωση συναδέλφων που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες του Συλλόγου.

Παράλληλα καλείσθε σε έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 8:00μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3) με θέμα συζήτησης τις ανωτέρω επιτροπές.

Συνημμένα   

Για το Σύλλογο


Ο πρόεδρος ,

Τζίτζικας Γεώργιος

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 24/11/2013 ΟΙ ΑΤΜ υποψήφιοι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΟΥΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ / ΤΔΜ 24.11.2013

Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στηρίζουν Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο στο ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.
Γνωστοποιούνται οι συνάδελφοι που κατέρχοναι ως υποψήφιοι

"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ)"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Ζαρογιάννης Σπυρίδων του Χρήστου
Κοταρίδης Σάββας του Ιωάννη
Τζίτζικας Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Τσίπης Ευάγγελος του Βασιλείου
Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Αντωνιάδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

"ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Δαλάκης Νικόλαος του Θωμά
Μηχαϊλίδης Δημήτριος του Κυριάκου
Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μπίρος Ιωάννης του Στεφάνου

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο :
Μπατσέλας Θωμάς του Παναγιώτη
Φίλιος Φίλιππος του Αστερίου

"ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Ασπράγκαθος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Λιάκος Βασίλειος του Δημητρίου
Νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καβελίδης Συμεών του Παναγιώτη
Μιχαήλ Αναστάσιος του Πέτρου

"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
Για την Αντιπροσωπεία :
Νομός ΚΟΖΑΝΗΣ
Φλέσσα Βασιλική-Βασιλεία του Ευαγγέλου


Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΚΟΖΑΝΗΣ σε σχέση με την ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στις 26 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων για το Δ.Δ. Κοζάνης. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης διόρθωσης/ ένστασης είναι έως τις 15 Νοεμβρίου (με την παράταση), ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού έως τις 26 Δεκεμβρίου. Κατά την ανάρτηση, ο κάθε ιδιοκτήτης έλαβε ταχυδρομικώς ένα φάκελο με τα στοιχεία των ακινήτων (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα) που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα συντάσσεται αίτηση διόρθωσης ή ένσταση. Μετά τη διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων θα αναμορφωθούν τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες και θα πραγματοποιηθούν οι αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου.
 Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών είναι διαδικασία σαφώς πιο δύσκολη από την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης στη φάση της ανάρτησης. Επομένως είναι σκόπιμο να γίνει σχολαστικός έλεγχος των αποσπασμάτων χάρτη και λοιπών στοιχείων στη φάση της ανάρτησης γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία του κάθε πολίτη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του.
Η συμπλήρωση της ένστασης είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με προσοχή και καλό είναι να γίνεται με την επιστημονική υποστήριξη Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Νομικών.
Σημαντικά θέματα που μπορούν να εξεταστούν με τη συμβολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών είναι:
1.   Χωρικές Μεταβολές  (Διαφορές στο εμβαδόν, στο σχήμα, στα όρια και στη θέση του γεωτεμαχίου). Ενώ οι πρώτες τρεις περιπτώσεις (διαφορές στο εμβαδόν, στο σχήμα και στα όρια του γεωτεμαχίου) μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν από τον ιδιοκτήτη η τέταρτη περίπτωση μπορεί να αναγνωριστεί μόνο με τη συμβολή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού δηλάδή στο που αντιστοιχούν οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου στο έδαφος με σκοπό να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ πραγματικής κατάστασης και ανάρτησης.
2.    Διεκδίκηση κυριότητας από τη Διεύθυνση Δασών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τις ιδιοκτησίες στις οποίες προκρίθηκε κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα ή στο σύνολό τους βάση του Δασικού τους Χαρακτήρα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα αποδείξουν την κυριότητά τους πάνω στο ακίνητο. Η συγκέντρωση παλαιών τίτλων ιδιοκτησίας ακόμη και αν φτάνει μέχρι το έτος 1945 δεν τεκμηριώνει τον χαρακτήρα της έκτασης και δεν αντικρούει το δασικό χαρακτήρα ο οποίος αποδεικνύεται μόνο με μελέτη φωτοερμηνείας. Με την μελέτη αυτή, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός παρατηρώντας στερεοσκοπικά το ακίνητο μπορεί να  διαπιστώσει την ανθρωπογενή παρέμβαση κατά τα έτη 1945 έως 1960 και μπορεί να αναγνωρίσει το ανάγλυφο του εδάφους, τις υψομετρικές διαφορές, το ύψος των κτισμάτων και της βλάστησης αλλά και του είδους αυτής (π.χ. μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, μαντρότοιχων, ξερολιθιάς, βαθμίδων, η ύπαρξη μόνιμων καλλιεργειών όπως αμυγδαλιές, καρυδιές, αμπέλια κ.λπ.). Η αποδεικτική ισχύς των αεροφωτογραφιών είναι μεγάλη διότι αποτελούν Δημόσια Έγγραφα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήψης.
Ακόμη και αν κάποιος πολίτης έχει ήδη υποβάλλει την ένστασή του χωρίς να συμπεριλάβει τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία  μπορεί να τα υποβάλλει συμπληρωματικά μέχρι την έναρξη εξέτασης των ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές.
Για το Δ.Σ.Ο πρόεδρος ,
Τζίτζικας Γεώργιος


Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο Επιμόρφωσης στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. προχωρά άμεσα σε σεμινάρια για όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις πλέον πρόσφατες, και παλαιότερες, προδιαγραφές που ισχύουν, τη νομοθεσία, τις εργασίες μηχανικού και νομικού και τη μεταξύ τους συσχέτιση. Τα σεμινάρια θα γίνονται, καταρχήν, με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων κα Τοπογράφων Μηχανικών, με τη συμμετοχή στελεχών από τη διοίκηση του έργου, από τις Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές και έμπειρους επαγγελματίες.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Ενημερωτικ​ές Δράσεις ΥΠΕΚΑ για το Νόμο περί Αντιμετώπι​σης της Αυθαίρετης Δόμησης

Το ΥΠΕΚΑ ξεκινά σειρά ενημερωτικών δράσεων για την εξοικείωση του τεχνικού κόσμου της χώρας με το νόμο 4178/2013, για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Είναι η πρώτη φορά που πολιτική ηγεσία και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να ενημερώσουν τοπικά τους μηχανικούς και τα στελέχη των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών για τις ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων. Η ενημέρωση θα λάβει αρχικά τη μορφή ημερίδων, όπου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν βασικά σημεία του νέου νόμου. Η εκκίνηση θα γίνει τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ενώ θα εξελιχθεί στους επόμενους μήνες σε μεγάλες πόλεις όλης της χώρας και ιδίως στις έδρες των Περιφερειών. Θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στο έτος δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του νόμου 4178, τις ειδικές προβλέψεις τους και τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Στις πρώτες ενημερωτικές ημερίδες την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σωκράτης Αλεξιάδης θα παρουσιάσει τις βασικές διατάξεις του νόμου 4178/2013, ενώ ειδικότερα θέματα εφαρμογής του νόμου θα παρουσιάσουν ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Κωνσταντίνος Καρατσώλης και η Προϊσταμένη (Τμήματος Α) της Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριολογικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ) Ευρυδίκη Γαρδίκη.

Οι πρώτες ενημερωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν σε συνεργασία με τα τοπικά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως κάτωθι:

Κομοτηνή: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, ώρα 11:00, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΘΡΚ, Παρνασσού 6, σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΘΡΚ.

Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00, Αμφιθέατρο εκδηλώσεων Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Κοζάνη: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013, ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή Ζ.Ε.Π), σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Επαγγελματικά Δικαιώματα Α.Τ.Μ.

Η νομολογία που καλύπτει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Α.Τ.Μ. καλύπτεται στα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Ν4663-1930
 2. ΒΔ769-1972
 3. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ - ΔΤΕ/β/34285/735 - 24_09_2010
 4. Γνωμοδότηση ΝΣΚ-451-20_12_2010
 5. Απόφαση 4917/2012  του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ανάλυση των παραπάνω υπάρχει αναρτημένη στο blog του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τμήματος Καστοριάς

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ.4-4-11

Πολύ σημαντικές διευκρινίσεις του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ.4-4-11 "όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους" (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/4-4-11) (pdf)

πηγή

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, τεσσάρων (4) Τοπογράφων Μηχανικών  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και ενός Τοπογράφου Μηχανικού
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης εδώ

και τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας εδώ

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Καταβολή εισφορών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για το Α' εξάμηνο του 2013


Σύμφωνα με τις αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α και θέμα 1β αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου οι οποίοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για το Α/13, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Εισφορών στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Υποκ/τα για να καταβάλλουν τις εισφορές του Α/13 άτοκα μέχρι την 30/6/13, σύμφωνα με τις τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. Επιπλέον θα καταβάλλεται και η εισφορά του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα είναι τεχνικά έτοιμο από τις 6/6/13 για την κοπή γραμματίων με τις παλιές τιμές.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε στις 05-06-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη), σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

Το Δ.Σ.
Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας