Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Επαγγελματικά Δικαιώματα Α.Τ.Μ.

Η νομολογία που καλύπτει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Α.Τ.Μ. καλύπτεται στα ακόλουθα έγγραφα:
  1. Ν4663-1930
  2. ΒΔ769-1972
  3. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ - ΔΤΕ/β/34285/735 - 24_09_2010
  4. Γνωμοδότηση ΝΣΚ-451-20_12_2010
  5. Απόφαση 4917/2012  του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ανάλυση των παραπάνω υπάρχει αναρτημένη στο blog του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τμήματος Καστοριάς