Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε στις 05-06-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη), σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

Το Δ.Σ.
Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας