Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών, τεσσάρων (4) Τοπογράφων Μηχανικών  στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και ενός Τοπογράφου Μηχανικού
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης εδώ

και τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας εδώ