Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό Τοπογράφων Μηχανικών στις επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου της ΔΚ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας που έγινε την Παρασκευή 22-11-2013 και ώρα 8:00 μ.μ. διεξήχθη κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών ενστάσεων του κτηματολογίου. Ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε σε είκοσι (20).
Σύμφωνα με την κλήρωση σχηματίζονται οι ακόλουθοι πίνακες (αλφαβητικά)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 92852
 2. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΜ ΤΕΕ 108965
 3. ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 49155
 4. ΖΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 123450
 5. ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 101461
 6. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 118946
 7. ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΜ ΤΕΕ 1116567
 8. ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 76072
 9. ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΜ ΤΕΕ 30745
 10. ΠΤΩΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΤΕΕ 72423
 11. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 53179
 12. ΤΟΨΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ 95761
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ ΤΕΕ  106045
 2. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  101454
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  95505 
 4. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ ΤΕΕ  73342
 5. ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  66694
 6. ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  52661
 7. ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  118959
 8. ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜ ΤΕΕ  92295 
Οι παραπάνω πίνακες θα διαβιβασθούν στον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

Καλή επιτυχία στο έργο των συναδέλφων.