Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος Α.Τ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 2013
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
04.03.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων για τη Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (σύνολο δεδομένων 1TB). Άνοιγμα των γεωχωρικών δεδομένων
  2. Συζήτηση σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου που ξεκινά την άνοιξη για το σύνολο του Νομού Κοζάνης.
  3. Κοπή πίτας.
  4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
Σημ: Τα δεδομένα αποκτήθηκαν με την συνδρομή των συναδέλφων του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.